Terveisiä Pyhäjoelta

Suomen kiitorataisin ja kallein mökkitie on saanut väriä pintaansa. Pyhäjoella voimalatyömaalle vievälle yhdystielle oli ilmaantunut seuraavanlainen hyvän työpäivän toivotus. Kaikenlaiset pääjohtajien vaihdokset, organisaatiorakenteelliset muutokset, laitostoimittajan vaihtaminen, turvallisuusselvityksien myöhästyminen, öljyvuodot ja muu normaali Fennovoima-Rosatomin lievä ympäriinsä sekoileminen eivät tunnu haittaavan työntekoa. Suuri ja mahtava projekti on täydellisessä vireessä ja asiat hoituvat mainiosti, kuten aina!

Fennovoiman vesityöt Hanhikiven niemellä estettävä – Terramaren ruoppaus- ja räjäytystyöt uhka alueen luontoarvoille

Fennovoiman ydinvoimalahankkeen vastustajat osoittivat mieltään torstaiaamuna 1.9. vesirakennusyhtiö Terramare Oy:n pääkonttorilla Helsingin Lassilassa. Tempauksella vaadittiin huomiota Pyhäjoen Hanhikiven niemen vesitöiden ympäristöongelmiin, joista merkittävin on uhka lähes sukupuuttoon kuolleelle meriharjukselle. Fennovoiman ydinvoimalan rakennuttaja Titan-2 ja Boskalis-konserniin kuuluva Terramare sopivat heinäkuussa kolmevuotisesta vesityöurakasta Hanhikiven niemellä. Terramaren on määrä aloittaa ydinvoimalan lauhdeveden tulokanavan ja satama-altaan ruoppaus- ja räjäytystyöt syyskuussa.

Ympäristöministeriö, Pyhäjoen kunta ja Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiiri ovat olleet huolestuneita Fennvoiman vesirakennussuunnitelmien vaikutuksista alueella esiintyviin alueella tavattuihin rauhoitettuihin eläimiin ja luontotyyppeihin. Fennovoima ei esimerkiksi ole selvittänyt rakennustöiden tai jäähdytysvedenottoputken sijoituksen vaikutuksia äärimmäisen uhanalaisen meriharjuksen kutemiseen. Meriharjuksen lisäksi alueella esiintyy rauhoitettu viitasammakko, jonka lisääntymisalueen hävittämiseen Fennovoimalle on myönnetty poikkeuslupa. Ydinvoimalan purkuputkea suunnitellaan rakennattavaksi alueelle, joka edellyttää siellä tavatun erittäin uhanalaista näkinpartaisniittyesiintymän tuhoamista. Fennovoima ei kuitenkaan ole selvittänyt, minkä kokoiselta alueelta näkinpartaisniitty häviää eikä tuhon merkitystä luontotyypin esinintymiselle alueella voida täten arvioida.

Vesitöihin sisältyy myös lukuisia muita tuntemattomien vaikutusten uhkia johtuen Fennovoiman puutteellisesta selvitystyöstä. Fennovoima ei ole hankkinut asianmukaista tietoa vesityöalueen pohjaeläimistöstä, kasvistosta tai kalasosta, joten rakennustöistä seuraavien tuhojen laajuutta on ei ole mahdollista arvioida. Fennovoima ei myöskään ole tehnyt kunnollista selvitystä pohjasedimenttien koostumuksesta. Pohjasedimenttien analysointi olisi tärkeää, jotta voitaisiin varmistua, ettei niihin ole kulkeutunut raskasmetallijäämiä Raahen Rautaruukin tehtaalta tai Laivakankaan kaivokselta.

Terramaren toimistolla haastateltu talous- ja kehittämisjohtaja Tapio Leinonen perusteli vesitöiden näennäistä ongelmattomuutta voimassa olevalla ympäristölupaan. Hän ei kuitenkaan ilmaissut olevansa tietoinen esimerkiksi siitä, että Pohjois-Suomen aluehallintoviraston viimeisin Fennovoimalle ympäristölupa edellytti meriharjusselvitystä. Hän ei myöskään katsonut Terramaren toiminnan kannalta merkittäväksi, että Fennovoima ei ole teettänyt riittäviä selvityksiä alueen eläimistöstä ja kasvistosta. Rosatomin-kytköstä ja ydinvoimalan pitkäaikaisia ympäristövaikutuksia hän ei suostunut kommentoimaan lainkaan.

Varsinaisen rakennusluvan saaminen Fennovoiman ydinvoimalalle on vielä tässä vaiheessa kaikkea muuta kuin varmaa. Hankkeen etenemistä uhkaavat rahoituksen riittämättömyys ja siitä eroon pyrkivät osakkaat, ydinvoimalayhtiön ja rakennuttajan puutteellinen osaaminen sekä EU:n mahdollisesti koventuva Venäjä-politiikka. Aloittamalla Hanhikiven niemen vesialuita peruuttamattomasti muokkaavat räjäytys- ja ruoppaustyöt tässä vaiheessa Fennovoima pyrkii luomaan painetta hankkeen edistämiselle sen useaan otteeseen nauttiman kursailemattoman poliittisen tuen avulla. Mielenosoitus vaatii, että Terramare ottaa vakavissaan vesityöurakkaan sisältyvät ongelmat ja vetäytyy kokonaan yhteistyöstä Fennovoiman/Titan-2:n kanssa.

Lisätietoa Fennovoiman vesitöistä:
Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin lausunto Fennovoiman vesitalousluvasta (16.1.2014)
http://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/kannanotot/fennovoima-oy-hakee-vesitalouslupia-16-1.2014

Pohjois-Pohjanmaan luonnonsuojelupiirin valitus Fennovoiman vesiluvan valmisteluluvasta (10.8.2015)
http://www.sll.fi/pohjois-pohjanmaa/kannanotot/valitus-fennovoiman-vesiluvan-valmisteluluvasta-10-8.2015

Pyhäjoen kunnan teknisen lautakunnan lausunto Fennovoiman ydinvoimalalaitoksen jäähdysveden purkurakenteiden ja niihin liittyvien suojapenkereiden rakentamisesta ja valmisteluluvasta (9.2.2016)
http://dynasty.pyhajoki.fi/kokous/2016248-4.HTM

Ympäristöministeriön lausunto Fennovoiman ydinvoimalaitoshankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (24.4.2014)
http://www.ym.fi/download/noname/%7BCA305BE6-E920-4522-9CC5-C14128A66BB4%7D/98908

(Kuvat: Kikka Rytkönen)

Kuva3

Kuva1

Kuva4

Kuva5

Kuva2

Tukinäyttely ydinvoiman vastaiseen työhön 10-14/8/2016

TUKINÄYTTELY YDINVOIMAN VASTAISEEN TYÖHÖN

10.-14.8. klo 12-18
Avajaiset tiistaina 9.8. klo 18

Elokuun toisella viikolla Asbestos Art Spacessa avautuu ydinvoiman vastainen taidenäyttely.
Joukko taiteilijoita järjestää näyttelyn tukeakseen käynnissä olevaa ydinvoiman vastaista työtä.
Myytävistä teoksista saatavista tuloista puolet menee teoksen tekijälle ja puolet ydinvoiman vastaiseen työhön.

Fennovoiman uuden Pyhäjoen ydinvoimalan rakentaminen on saanut kritiikkiä monilta eri tahoilta.

Säteilyturvakeskus STUK on ilmoittanut olevansa huolissaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen turvallisuuskulttuurista ja vaatii yhtiöltä avoimempia johtamiskäytäntöjä sekä lisäselvityksiä ydinvoima-alan osaamisesta ja kokemuksesta.

Voimalan pääsuunnittelijan, Rosatomin tytäryhtiö Atomproektin työmailla Sosnovyi Borissa sekä Valko-Venäjällä Ostrovetsissa on sattunut onnettomuuksia, jotka ovat liittyneet kiirehtimiseen ja huolimattomuuteen.

Niin Helsingin Sanomien kuin ympäristöjärjestö WWF:n toteuttamien kyselytutkimusten mukaan vastaajista Suomessa vain kolmasosa kannattaa ja puolet vastustaa Fennovoiman ydinvoimalaa Pyhäjoelle.

Pyhäjoella toimineen protestileirin, useiden mielenosoitusten ja tapahtumien järjestäminen on lisännyt asian tunnettavuutta.Tällä näyttelyllä taiteilijat haluavat osoittaa tukensa kamppailulle.

Näyttely järjestetään osana Musta Kallio-kaupunkifestivaalia,
https://mustakallioblog.wordpress.com/.
______

Asbestos Art Space on Asbestos-kollektiivin perustama avoin kaupunkitila poikkitaiteelliselle toiminnalle ja kulttuuritapahtumille.

Facebook: https://www.facebook.com/asbestosartspace1/
Instagram: https://www.instagram.com/asbestos_art_space/

Asbestos Art Space toimii turvallisen tilan periaatteiden mukaisesti.

Esteettömyystiedot
Ovi on 71 cm leveä. Edustalla on n. metrin etäisyydellä ovesta 10 cm korkea rappunen ja itse ovessa on 10 cm korkea kynnys. Wc ei ole esteetön.

_________________________________________________

Asbestos Art Space is an open city space created for events of the entire range of art and culture founded by the Asbestos collective.

Facebook: https://www.facebook.com/asbestosartspace1/Instagram: https://www.instagram.com/asbestos_art_space/

Asbestos Art Space operates according to Safe Space principles.

Accessibility information
The width of the entrance is 71 cm. There is a 10 cm stair approximately 1m in front of the main entrance and a 10 cm high threshold. The toilet is not accessible.

Taitelijat-
Jani Hänninen
Jiipu Uusitalo
Jasmin Anoschkin
Kalle Hamm & Dzamil Kamanger
Kaija Papu
Saara Piispa
EGS
Jaakko Mattila
Riku Mäkinen

Loppu Fennovoiman uhkapelille! – Mielenosoitus Helsingissä 29.6.2016

Kuka ottaisi Pyhäjoelle kaavaillun ydinvoimalan ydinjätteet seuraavaksi 100 000 vuodeksi? Kesäkuun 2016 piti olla jälleen uusi virstanpylväs ydinvoimalayhtiö Fennovoiman tarinassa, kun yhtiön oli määrä kuun loppuun mennessä ilmoittaa jätehuoltosuunnitelmistaan. Fennovoima kuitenkin epäonnistui tavoitteessaan solmia sopimus Posivan kanssa ydinjätteiden sijoittamisesta Eurajoen Onkaloon ja on ilmoittanut julkisuuteen, että paikka ei ”missään tapauksessa ratkea nyt kesällä”.

Odottaako Posivaa nyt samankaltainen ministeritason painostus, joka viime kesänä sai Fortumin lähtemään mukaan osakkaaksi Fennovoimaan? Vai käynnistääkö kroatialaisista bulvaaneistaan, miljoonan euron palkkarästeistään ja viivästyneistä lupahakemuksistaan tunnetuksi tullut Fennovoima jälleen uuden uhkapelin ydinjätteensä loppusijoittamiseksi johonkin Suomen kuntaan?

Marssimme keskiviikkona 29.6. osoittaaksemme, että olemme saaneet tarpeeksemme Fennovoiman taloudellisten, poliittisten ja teknisten riskien leimaamasta ydinvoimalaprojektista! Kokoontuminen klo 13 Narinkkatorilla, josta jatkamme ilmoittamaan viestimme työ- ja elinkeinoministeriöön.

Järjestäjinä:
Maan ystävien ydinvoimatoimintaryhmä
Naiset Rauhan Puolesta
Naiset Atomivoimaa Vastaan
Tukijoina mukana myös:
Suomen Luonnonsuojeluliitto
Greenpeace
Luonto-Liitto

Huom!
Tampereelta järjestetään yhteiskuljetus mielenosoitukseen, jos saamme tarpeeksi osallistujia. Ilmoittautukaa mahdollisimman pian osoitteessa: ydinvoima (at) maanystavat.fi
Bussikyydin hinta on 15 euroa.

https://www.facebook.com/events/1031041273654149

Hyvä muistaa…
* Säteilyturvakeskus STUK on ilmoittanut olevansa huolissaan Fennovoiman ydinvoimalahankkeen turvallisuuskulttuurista ja vaatii yhtiöltä avoimempia johtamiskäytäntöjä sekä lisäselvityksiä ydinvoima-alan osaamisesta ja kokemuksesta.

* Niin Helsingin Sanomien kuin ympäristöjärjestö WWF:n toteuttamien kyselytutkimusten mukaan vastaajista Suomessa vain kolmasosakannattaa ja puolet vastustaa Fennovoiman ydinvoimalaa Pyhäjoelle.

* Kritiikkiä Fennovoimaa vastaan on pyritty vaientamaan kaikilla tasoilla. Vuosien ajan Fennovoimaa koskeviin valitus- ja lausuntoprosesseihin osallistuneet ydinvoiman vastustajat ovat joutuneet toteamaan demokraattisten vaikutuskanavien hyödyttömyyden Fennovoiman taustalla olevien poliittisten voimien edessä. Pyhäjoen päättäjät ovat kolmasti estäneet kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisen Fennovoimasta.

* Jo nyt tappiolliseksi todettu ydinvoimalahanke ei toteutuisi ilman kuntien veronmaksajien rahoitusta. Yksityiset sijoittajat ovat joko jättäneet Fennovoiman (kuten S-ryhmä) tai pyrkivät siitä eroon (kuten Kesko ja Valio). Ostajia osakkeille ei vai löydy. Sopimukset osakkaiden kanssa on suunniteltu niin, ettei hankkeesta noin vain lähdetä.

* Voimalan pääsuunnittelijan, Rosatomin tytäryhtiö Atomproektin työmailla Sosnovyi Borissa sekä Valko-Venäjällä Ostrovetsissa on sattunut onnettomuuksia, jotka ovat liittyneet kiirehtimiseen ja huolimattomuuteen. Kokonaisen seinän verran, 1200 tonnia painavaa teräsrakennetta romahti vuonna 2011 Sosnovyi Borissa. Samalla työmaalla vuonna 2015 heinäkuussa putosi 70 tonnia painava suojaputkirakennelma reaktoriin aiheuttaen vaurioita. Tänä vuonna huhtikuussa betoniraudoitukset romahtivat Valko-Venäjän Ostrovetsissa betonivalutyössä liiallisen kiirehtimisen seurauksena.